Det var i augusti 2000 som den förre riksdagsmannen och åklagaren Martinger åtalades, misstänkt för att ha ringt över 140 anonyma telefonsamtal till ett tjugotal personer. Under samtalen ska han ha flåsat i luren och även ha gjort hotfulla uttalanden.
Syftet med samtalen var, enligt åklagaren och tingsrätten, att smutskasta en man som hans dåvarande hustru hade ett förhållande med.
I Huddinge tingsrätt dömdes han senare till stränga böter och villkorlig dom. Målet har därefter varit uppe i Svea hovrätt. Martinger har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen, men har inte fått så kallat prövningstillstånd.
<span class=MR>"Rena falsarier"</span>
Enligt Martinger och hans advokat Peter Althin har Svea hovrätt begått mycket allvarliga fel. I domen återges citat som inte existerar och i flera fall rör det sig om "rena falsarier" skriver Martinger i artikeln "Ett rättsövergrepp i Sverige" hämtad ur Pär Thörns antologi "Kändisar som jag har delat ut post till".
Jerry Martinger hävdar att det i målet mot honom själv finns alibi-bevisning och skriftlig bevisning som tydligt visar att han är oskyldig.
Tvärtom är det han själv som har drabbats av en mängd olika trakasserier, bland annat ett femtiotal anonyma telefonsamtal med obehagligt innehåll, sönderskurna bil- och cykeldäck vid ett tiotal tillfällen, upprepade skadegörelser i trädgården och stöld av post ur brevlådan.
"Paradoxalt nog har det hela slutat med att jag själv har blivit åtalad och dömd bl a för att ha ringt ett stort antal anonyma samtal till olika personer ­ såvitt jag förstår har jag även dömts för de uppringningar som jag och mina barn själva mottagit, vilket är synnerligen egendomligt. Samtal som jag själv tagit emot när jag befunnit mig i min bostad kan jag ju rimligen inte ha ringt från platser som är belägna flera mil eller kilometer därifrån."
<span class=MR>Alibi i sju fall</span>
Martinger för fram en rad exempel som talar för att han är oskyldig.
När det gäller telefonsamtalen hävdar han att han har haft alibi i sju av fallen. Tretton gånger har han begärt komplettering av den gjorda förundersökningen, utan att detta har bifallits vid något av tillfällena.
Det är "i syfte att uppnå rättvisa" som Jerry Martinger nu utfäster en belöning på 500 000 kronor till den person som kan lämna "sådana upplysningar att det blir möjligt för domstol att döma den eller dem som ligger bakom de anonyma telefonuppringningar för vilka jag fått skulden".
Han är övertygad om det finns någon som kan lämna just sådana upplysningar:
"Jag kommer att ägna resten av mitt liv till att försöka ta reda på vad som ligger bakom det som nu skett gentemot mig. Någonstans sitter någon eller några som kan berätta hur det verkligen ligger till med saker och ting ­ det är jag övertygad om. Frågan är bara hur länge man klarar av att tiga."