På skivan finns 1 125 bilder, plus viktig vägledning i form av register över personer, platser, saker och tidpunkter.
Ardreborna har alltid varit flitiga med kameran, såväl i vardag som till fest, vilket avspeglat sig hemma i gårdarnas fotoalbum. Många inspirerades säkert av den mest kända av alla Ardrebor, David Ahlqvist, som var en föregångare inom hembygdsrörelsen och som tillsammans med Gunnar Olsson, även han Ardrebo, förstod vikten av att dokumentera och bevara gotländskt vardagsliv för eftervärlden.
Att man nu kan se bilderna från Ardre i datorn är Simon Häggs förtjänst. Hans examensarbete i gymnasiet bestod i att anpassa bilderna så att man med en web-läsare enkelt kan bläddra sig igenom materialet. Normalt ska ett examensarbete ta hundra timmar, men Simon Hägg fick jobba en hel del extra innan han var klar. Slutbetyget, både från dem som använt skivan och från skolan, är MVG.

Vägen fram till "Ardrebilderna", som skivan heter, har varit lång.
- Egentligen fick vi väl uppdraget att försöka samla in Ardrebilder i början av 1980-talet från dåvarande ordföranden i hembygdsföreningen, Alf Olsson, berättar Göte Tingström.
Arbetet kom dock inte igång förrän 1993. Det bedrevs som en studiecirkel på onsdagskvällar och gård efter gård fick komma till församlingshemmet med sina fotoalbum. Det blev förstås mycket prat om gamla tider, och man valde ut bilder som var av värde för hembygdsföreningen.
- Det var en livlig tid. Det tog hela hösten och våren innan vi kommit hela socknen runt, säger Göte Tingström.
Göte Tingström gjorde sedan ett jättejobb när han fotograferade av utvalda bilder ur fotoalbum för att göra kopior. Mot slutet har det jobbet kunnat göras med dator och scanner.
- Vi fick även hjälp av Gotlands hembygdsförbund. De hade ett projekt som hette Rädda bilden och hjälpte hembygdsföreningar att bevara gamla bilder. Genom det fick vi 800 bilder inscannade, berättar Ardre hembygdsförenings ordförande Lars Olsson.

Att Ardreborna varit flitiga med kameran förstår man efter en genomgång av skivan. Här finns förstås de traditionella bilderna; konfirmation och bröllop, men även nya maskiner i jordbruket har med stolthet dokumenterats. Och då stora arbetslag varit samlade har ofta kameran varit framme.
Några dramatiska händelser finns också men, som 1941, då två flygplan kolliderade i luften över Ljugarn. Det ena damp i backen intill Vitvär och det andra störtade i havet utanför Folhammar.
- Det saknas förstås en del. Några gamla hus finns inte med på bild, säger Göte Tingström.

En bild kan säga mer än tusen ord, heter det, men om personerna på bilderna är anonyma och fototillfället inte går att fastställa har mycket gått förlorat. Därför har stor möda ägnats åt att identifiera så många personer och miljöer som möjligt, och hitta årtal när bilderna togs.
- I det arbetet har Evald Lindby varit en ovärderlig hjälp, påpekar Göte Tingström.
De 1 125 bilderna kompletteras av flera register. Namnregistret omfattar över 800 namn. Det finns även ett register över platser och ett med saker. Sakregistret delar upp bilderna i många kategorier som skogsarbete, teater, idrott, cyklar, föreningar, hem och familj, bröllop med mera. Dessutom finns ett tidsregister.
Med hjälp av registren kan man systematiskt bearbeta bildskatten.
- Det är till stor hjälp till exempel för den som vill släktforska, säger Lars Olsson.

När Bo Hallin för några år sedan gav ut boken om Ljugarn - "Den ljusa udden" - dokumenterades en del av Ardre i bokform. Men Ardre är förstås mycket mer än Ljugarn och hembygdsförening har planer på att ge ut en sockenbok. Genom arbetet med bilderna har man fått en bra start, och man har under tiden även samlat på sig mängder av andra dokument om socknen.
Men de personliga minnena är viktiga, så utrustad med bandspelare har Göte Tingström i sällskap med Evald Lindby gjort en runttur i socknen. Resultat blev tio timmar band, som blir till stor nytta den dagen arbetet med sockenboken tar fart på allvar.