Under tisdagen och onsdagen har betorna rensats i två rensverk vid Klintebys i Klintehamn.

Nästan hela betodlareföreningens styrelse gjorde "finrensningen" efter att betorna gått genom två rensverk.
I den norska försöksomgången jäses betorna och bränns till slutprodukten 96-procentig råsprit.
Potatis används som råvara på det norska bränneriet som tillverkar sprit.

Kollektivtrafiken
En framtida gotländsk tillverkning skall inriktas på etanol för att användas till fordonsbränsle. Inom betodlareföreningens styrelse finns det funderingar på att etanolen skulle kunna användas inom den gotländska kollektivtrafiken.
Kontakten med det norska bränneriet har tagits genom forskaren Fredrik Fogelberg på JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik). Han är tidigare bekant för de gotländska betodlarna genom den förstudie om gotländsk etanolproduktion han gjorde i fjol.

Testkörning
-Fredrik kommer att övervaka testkörningen i Norge, säger Rolf Fintzer. Under måndag och tisdag kommer även Per-Olof Grymlings och jag att åka dit. Strand har varit mycket tillmötesgående för vårt försök.
Per-Olof Grymlings är konsult för Gotlands betodlareförening.
Det är två sorters sockerbetor som användas i försöket, nämligen Hilleshögs Sygenta, en sorts energibetor, och Rasta som används som mätsort.
De 30 tonen kommer från odlingar hos Torbjörn Kotz, Valla, Svante Runfeldt, Klinte, och Roland Rodebjer, Hogrän.
Inför eventuell en framtida etanoltillverkning här vill man också undersöka om den restprodukt som blir kvar när betorna bränns kan användas som djurfoder.
I och med de otroligt höga spannmålspriserna är etanolen inte så "het" just nu. Även det gör att försöket med "betetanol" är intressant.

35 miljoner kronor
De gotländska betodlarna räknar med att satsa de 35 miljoner kronor i övergångsstöd som EU bidrog med när betodlingen i stor skala för livsmedelsbruk slutade här.
En styrgrupp, som leds från länsstyrelsen, utreder och diskuterar hur övergångsstödet skall användas.
-Styrgruppen måste börja formulera ett projekt, säger Rolf Fintzer. Det måste avgöras i år hur de 35 miljonerna skall användas.

Gemensamhetsprojekt
Enligt regeringen skall stödet användas till ett gemensamhetsprojekt.
I år är det endast fem gotländska betodlare som levererar betor till Danisco och sockerbruket i Örtofta i Skåne.
Betorna går med lastbil och färja vidare till Skåne. De fem odlarna är Svante Runfeldt, Torbjörn Kotz, Roland Rodebjer, Lars-Erik Medbohm, Fardhem, och Yngve Nilsson, Fardhem.

Mindre arial
Men även dessa odlare har i år betydligt mindre areal betor än tidigare.
Pär-Rune Nypelius, Lokrume, och Bengt Hallgren, Stenkumla, odlar också betor, men de används till djurfoder.