Det är den sedimenterade kreosoten i de gamla cisternerna och kreosot i fabriken samt andra utrymmen över marken som sanerats.
Arbetet visade sig vara mer omfattande än väntat och priset för arbetsinsatsen blev högre än beräknat.
- Bara den här insatsen kostar 900 000 kronor, säger Mats Ola Rödén.
Det är den sedimenterade kreosoten över marken i de gamla cisternerna, kreosot i fabriken och andra utrymmen som sanerats. Kreosoten har trängt ner i grundvattnet och marken och har förstört vattnet för 5-6 hushåll nord- ost om brädgården.
Tvisten mellan länsstyrelsen och dödsboet till brädgården om vem som ska betala det stora arbetet med att sanera marken och grundvattnet pågår fortfarande. Kostnaden bara för första etappen beräknas till elva miljoner.