Kronofogden har gjort en granskning av sms-lån tagna sedan hösten 2006. Den visar att de snabba lånen ofta leder till skulder och kronofogden räknar med att det totala antalet ärenden rörande obetalda sms-lån under 2007 kommer att överstiga 10 000.Gotland ligger långt ner i statistiken, endast 0,4 procent av dem som tagit sms-lån har fått en betalningsanmärkning, men två grupper på ön sticker ut rejält i förhållande till övriga riket.Bland landets kvinnor är gotländskorna dem som har allra flest betalningsanmärkningar till följd av sms-lån. 68,4 procent av dem som tagit den här typen av lån har inte kunnat betala av sina skulder. På andra plats kommer Örebro, där siffran är 52 procent, följt av Värmland med 47,4 procent.Gotländska ungdomar
Även gotländska ungdomar mellan 18 och 25 år, ligger högt i kronofogdens statistik över icke betalda sms-lån. Av dem har 47,3 procent inte kunnat betala sina lån, bara i Västerbotten och Örebro är den siffran högre.Hos kronofogden i Visby har man dock inte märkt av detta nämnvärt.- Vi får in massvis av mål här, men vi vet inte om det är sms-lån eller inte, det är inget som vi har tittat på, säger Nils Jacobsson.Sms-lånen har kritiserats från flera håll och SSU har nu sökt juridisk hjälp för att försöka stoppa de företag som erbjuder lån via sms.- Sms-lånen ruinerar och släcker framtidshoppet för många unga. Hur långt ska det behöva gå innan någon på allvar reagerar och sätter in krafttag mot sms-lånen. Ska en hel generation behöva drabbas innan något görs, säger SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland. - SSU står fast vid sin tidigare hållning. Förbjud sms-lånen. Till dess kommer varje enskild överskuldsatt ungdom att lastas den ansvarige ministern Nyamko Sabuni.