Kvinnorna dominerar i antal på de ledande advokatbyråerna, men till toppen är det ofta stängt.

Sämst av alla byråer på jämställdhet är Setterwalls. Bland de biträdande juristerna är 65 procent kvinnor. Men bland delägarna är bara elva procent av det kvinnliga könet och i styrelsen finns ingen kvinna, enligt en granskning som stiftelsen Allbright gjort.

"Sena på bollen"

Hon tycker att studien är viktig och håller med om flera av slutsatserna. Varför det ser ut som det gör är svårt att kort svara på. Ett svar är att det länge varit en traditionellt manlig bransch.

Men Erlandsson håller inte med om att de som jobbar i branschen stillatigande tittar på.

Vd-kollegan på Mannheimer Swartling, Jan Dernestam, är inne på samma spår.

Snedvridet i högskolan

Även i högskolevärlden ser det ut på liknande sätt. Kvinnorna dominerar utbildningarna, men bland professorerna är bara 30 procent kvinnor. Den manliga dominansen skapar i ett vidare perspektiv en rättsosäkerhet för kvinnor, enligt Amanda Lundeteg.

Åsa Erlandsson håller med:

I domstolsvärlden är jämställdheten betydligt bättre, enligt Allbrights rapport. Såväl på domstolarna som i åklagarväsendet är det ungefär 50-50 i chefsgarnityret. Staten som arbetsgivare är bättre på att anpassa livet efter kvinnornas önskemål - att kunna göra karriär parallellt med ett fungerande familjeliv, enligt Amanda Lundeteg. Här har byråerna något att lära, menar hon.