Det sista av de tre, stora vindkraftverken togs ner under onsdagen. Nu ska bara tornet plockas isär och alla delarna fraktas från Näsudden. Alla tillstånd som behövs för att bygga nya vindkraftverk på Näsudden finns, men det är väldigt oklart när de kommer att resas.

– Det rör sig om ett kapacitetsproblem i elkablen till fastlandet, säger Peter Stedt, pressekreterare på Vattenfall.

Det handlar om att de nya vindkraftverken har högre produktionskapacitet än de tre som står där nu och elen som produceras måste kunna föras över till fastlandet och då behövs ytterligare en kabel till fastlandet.

Artikelbild

| Här monteras Vattenfalls vindkraftverk på Näsudden ner.

– Annars kommer de stå där och snurra för syns skull och det är inte så mycket lönsamhet i, säger Peter Stedt.

De nya vindkraftverken, som kan börja byggas tidigast 2015, kommer att producera 10 gigawattimmar var. Det motsvarar en årlig elkonsumtion för ungefär 2 000 hushåll, alltså sammanlagt 6 000 hushåll. Av de tre nedtagna vindkraftverken har bara ett fungerat den senaste tiden och de har sedan starten för 35 år sedan fungerat som testverk.

Eva Vitell, chef för Vattenfalls landbaserade vindkraft i Sverige trycker på hur viktig Näsudden är för dem.

– Vi har skapat en stor erfarenhetsbank från våra vindkraftverk i Näsudden under de år som de vari i bruk. Den erfarenheten tar vi med nya, effektivare kraftverk, säger hon.

Artikelbild

Sammanlagt äger Vattenfall tio av de sextio vindkraftverk som idag står på Näsudden.