Medlen är förbjudna sedan länge. Men spåren av dem finns kvar i grundvattnet.

Enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten finns rester av gamla bekämpningsmedel kvar på många håll.

"Ett eller flera bekämpningsmedel återfanns i 36 procent av alla prover, främst rör det sig om äldre ämnen som funnits i så kallade totalbekämpningsmedel", säger Susanna Hogdin, utredare på myndigheten, i ett pressmeddelande.

Halterna var högst i södra Sverige och lägst i Norrlandslänen. En annan granskning, av Skånes ytvatten, visar samtidigt att rester från godkända bekämpningsmedel från jordbruket är vanliga där.

"Det rör sig om ämnen som kan vara väldigt skadliga för våra vattenmiljöer och resultatet visar tydligt att vi behöver fortsätta att arbeta med åtgärder för att minska spridningen av bekämpningsmedelsrester till miljön", säger Hogdin.