GT har tagit del av Internrevisionsrapporten som kontrollerar rutiner och arbetsvillkor och det är många synpunkter som påpekas i rapporten. Allvarliga brister i arbetsmiljön och en tystad personal är punkter som tas upp. Bland annat råder en ökad arbetsbelastning efter förra årets nedskärningar.

Läs GT:s e-tidning här>>