Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har beslutat sig för att dela regionrådsposten på två personer. Brittis Benzler (V) får hjälp av Saga Carlgren (V) och Stefaan de Maecker (Mp) delar sin regionrådspost med Isabel Enström (Mp). Samtidigt sitter de Åke Svensson (S) och Hanna Westerén (S) kvar på sina poster. Tidigare har regionråden ofta också varit ordförande i någon av de politiska nämnderna, men utan extra ersättning. Det ryms inte inom ramen för en halvtidsersättning, så då måste regionen betala ut mer i arvode för de nya nämndordförandena, motsvarande en halv regionrådslön. Det vill säga 314 820 kronor per post.Regionstyrelsens ordförande, Åke Svensson, har tidigare sagt att den nya organisationen inte skulle kosta mer pengar, men har fått ändra sig.

– Jag har bett ekonomerna att titta på det här så att det blir tydligt vad det kommer att kosta, säger Åke Svensson till GA.