Kommer Feministiskt initiativ in i riksdagen och blir de rödgröna större än Alliansen? I tidningar och tv pumpas just nu opinionsmätningarna ut.

Svaret på den sistnämnda frågan har Ada dock med över 90 procents säkerhet kunnat ge sedan början av sommaren - nämligen ett ja.

Botten Ada är ingen fysisk person, däremot en slags statistisk modell som tar hänsyn till två faktorer när den räknar ut hur många procents röster partierna ska få: tidigare valresultat och resultat i alla opinionsundersökningar som görs inför valet.

Från USA

Allting tog dock sin början i USA genom Nathaniel "Nate" Silver. Från att ha utvecklat ett verktyg för att analysera baseballspelare gav han sig in i politiken i samband med presidentvalet 2008. Hans modell gjorde att Silver prickade rätt resultat i 49 av 50 delstater och året därpå utnämdes han till "En av världens 100 mest inflytelserika personer". Följande val satte han rätt vinnare i alla 50 delstater.

Silvers idé liksom Botten Ada bygger på att man matar in allt mer data, ju närmare valet, desto säkrare är man på slutresultat.

Men vad är då den stora skillnaden mot opinionsmätningar och varför behövs Ada och liknande modeller?

"Roligt inslag"

Richard Öhrvall är doktorand i statskunskap och en av många som nu följer Ada.

TT: Vad kan det konkret bidra till i valrörelsen?