På torsdagen rapporterade GT att höga halter av bland annat arsenik och bly hittats i jorden på ett antal fastigheter på Backgatan i Visby. Region Gotland och länsstyrelsen har nu börjat arbeta för att undersöka hur stort område som berörs av föroreningarna och hur det hamnat där.

Man kommer även att ta prover i marken vid förskolan Forellen, som ligger i närheten, i nästa vecka.

- Ännu har jag inte hört att några föräldrar till barn på förskolan är oroliga, men det är bra att marken undersöks, säger Stig Nilsson, förskolechef för Forellen, till GT.

Artikelbild

| Förskolan Forellen.

Länsstyrelsen kommer att riskklassa området Backgatan-Bergsgatan och söka pengar från Naturvårdsverket för grundligare undersökningar av området. Man uppmanar oroliga fastighetsägare i området att låta göra egna markundersökningar.

 

Läs hela artikeln i GT:s e-tidning >>