Lagringen avbröts i våras sedan EU-domstolen förklarat att datalagringsdirektivet var lagstridigt.

Sedan dess har en statlig utredning och Post- och telestyrelsen (PTS) slagit fast att operatörerna trots det måste följa den svenska lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som kräver datalagring. Frågan om LEK också strider mot EU:s lagstiftning ska prövas av domstol.

"Telia tycker att det är bra att frågan får en formell rättslig prövning och välkomnar därför pågående rättsprocess som får visa om LEK är förenlig med EU-rätten", skriver Telia i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet är lite förvirrande eftersom SR:s Ekot i juni kunde avslöja att bolaget och även andra operatörer fortsatt lagra vissa data även efter beslutet i EU-domstolen.

Till dem som fortfarande vägrar lagra alla former av användardata hör Bahnhof.

Enligt Telias bolagsjurist Patrik Hiselius handlar diskussionen om två olika former av datalagring. Den ena har pågått sedan slutet av 1990-talet och behövs för operatörernas fakturering, samtrafik med andra operatörer och kontroll av företagens tjänster. Den datan måste dock raderas när den inte längre behövs.

Den andra är en direkt följd av EU:s datalagringsdirektiv som ogiltigförklarades i april och som krävde att mer data sparades och lagrades i sex månader. Svenska myndigheter hävdar dock att operatörerna måste fortsätta den datalagringen, men nu med hänvisning till LEK.