Efter den första februari 2015 finns det inget avtal mellan Region Gotland och Destination Gotland om färjelägena i Visby hamn. Just nu pågår det intensiva diskussioner mellan parterna. Destination Gotland har varit tydliga med att det är ett måste för bolaget att ha ensamrätt om färjeläge 5 och 6, alltså där deras båtar lägger till i dag.

–  Vi är väldigt oroliga för att göra inskränkningar och begränsningar i våra skyddsområden och ytorna vi har där. Det här är en så oerhört viktig fråga för oss, sa Destination Gotlands vd Christer Bruzelius till Gotlands Allehanda i november i fjol.

Region Gotland menar dock att Destination Gotland är skyldigt att släppa in Gotlandsbåten sommaren 2015. Regionstyrelsen gick i juni i år ut med ett ställningstagande i frågan.

Artikelbild

 

Dessutom hänvisar regionen till en dom från marknadsdomstolen från januari i år där Räddningstjänsten Dala Mitt inte ville ge Stanley Securitas tillträde till ett övningsområde för att anordna en kurs. Marknadsdomstolen gav Konkurrensverket rätt – de menade att Dala Mitt inte kunde vägra någon tillträde. Något som alltså enligt Region Gotland borde gälla även i Visby hamn.

– Vårt uppdrag från politiken är att fler ska kunna angöra femman och sexan. Destination Gotland hävdar motsatsen, det är där vi står i dag, säger Per Lindskog, biträdande regiondirektör.

 

Det är alltså där Destination Gotland och Region Gotland är oense. De ser på situationen i Visby hamn på helt olika sätt. Nu hoppas dock båda parterna att de ska komma överens inom en överskådlig framtid.

– Vi ser året runt-trafiken som så viktig att man inte kan försämra hamnvilkoren, säger Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland.

Per Lindskog hoppas att man ska kunna komma överens genom dialog. Men det börjar bli bråttom.

– Det är en fråga om ett avtal som går ut 1 februari 2015. Det är rackarns bråttom. Utifrån mitt perspektiv har jag ett uppdrag att hävda prioriteten för bastrafiken, men inte exklusiviteten kring färjelägena, säger Per Lindskog.

 

Destination Gotland menar i sin tur att det inte går att likna situationen i Visby hamn med konflikten mellan Räddningstjänsten Dala Mitt och Stanley Securitas.

– Vår uppfattning är ganska klar. Vi tycker inte att det här är jämförbart med den situation som vi har i Visby hamn, säger Håkan Johansson som menar att Destination Gotland är beredda att anpassa sig till Gotlandsbåten.

– Domen handlar om konkurrensbegränsning, men vi är beredda att anpassa oss fullt ut till en konkurrerande trafik i färjeläge 7. Dessutom har vi investerat till ett fungerande läge i färjeläge 4, säger Håkan Johansson.

– Så konkurrensbegränsningen är det inte vi som står för. Det är regionen som hyr ut färjeläge 7 till kryssningstrafik.

 

Region Gotland ser inte färjeläge 7 som ett alternativ för Gotlandsbåten sommaren 2015. Där kommer de att vilja ha kvar kryssningstrafiken.

– I sjuan har vi kryssningstrafik och fyran såg vi som en nödlösning för sommaren 2014, säger Per Lindskog.

Han hoppas att parterna ska kunna komma överens innan avtalet går ut. Ett nytt avtal kommer troligen att kräva ett beslut i regionfullmäktige.

– Det är beroende av hur ett avtal utformas. Ett vanligt hamnavtal kan det tas beslut på i tekniska nämnden, säger Per Lindskog.

 

Här kan ni läsa domen som Region Gotland använder som ett argument i diskussionerna med Destination Gotland.