Lisa Berg, ungdomsledare i DK Bottenskraparna får priset och 10 000 kronor för sina insatser. Så här skriver Region Gotland om varför hon ska ha det:

"Lisa Berg tilldelas årets ungdomspris för sitt stora engagemang inom sporten undervattensrugby. Med själ och hjärta har hon tagit sig an utmaningen att få igång en ungdomsverksamhet i en idrott som få har hört talas om och ännu färre har provat på och sin helt saknat ungdomsverksamhet sedan många år. "

Ungdomarna i Lisas grupp är 7-14år och flera var knappt simkunniga innan de började.

LÄS MER: Sportspanarna tog sig ner under ytan

Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004, det delas ut till ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven idrott på Gotland.