SPEEDWAY: Entrén är ett minne blott. Läktaren likaså. Efter de segdragna diskussionerna om Bysarnas vara på Galgberget, har demonteringen av anläggningen kommit långt.
Men än lever hoppet att kunna behålla sin knatteverksamhet på plats under nästa år.
Klubben har uppvaktat tekniska förvaltningen om att slippa riva även klubbhuset och domartornet samt att behålla den inre, mindre banan.
-Vi hoppas att vi kan få gehör för det, säger tävlingsledare Per Hultgren. Staketet och däcken runt är kvar.
Personal från förvaltningen ska nu hantera frågan med politiker och berörda tjänstemän på stadsarkitektkontoret.
- Sedan ska vi ha en träff på nyåret där vi hoppas kunna diskutera den här möjligheten, säger Hultgren.
Däremot finns ingen möjlighet till körning på stora banan. Dels är den täckt, dels saknar den tävlingslicens.
När det gäller planerna på en ny bana vid Traume, något som boende i närheten nyligen har motsatt sig, lämnar klubben i slutet av veckan en mer utförlig beskrivning till kommunen.