Delar av norra Kina är insvept i tung smog. I vissa delar steg nivåerna på fredagen till 20 gånger över vad som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO.

I provinsen Hebei, som omfattar regionerna runt huvudstaden Peking, är luften tung av partikeln PM2.5, som kan sätta sig i lungorna och orsaka hälsoproblem.

Delar av Kina har länge haft problem med luftföroreningar, orsakade av stora kolkraftverk. Missnöjet med miljön har vuxit, varför regeringen har förklarat "krig mot föroreningarna".