Jörgen Benzler, utbildningsledare vid Region Gotlands Kompetenscentrum, arbetar med att utforma YH-utbildningar som motsvarar de gotländska företagens behov av arbetskraft.

– Det är vuxenutbildning med regionen som anordnare. Förutom traditionella lektioner är 25 procent av utbildningen praktik.

Under sammanlagt 20 veckor får eleverna praktisera hos en möjlig arbetsgivare i den bransch de inriktar sig på.

Artikelbild

| Hoppfull. Simon Malmros tar examen i Drift- och underhållsteknik i vår och hoppas få jobb på slakteriet.

Några utbildningar samordnas med företag på fastlandet, men alla YH-program ska ge kompetens i brist­yrken på ön.

– Industrin här har ett stort behov av tekniker, därför startade drift- och underhållsteknik 2016 och eleverna tar examen under våren, ­säger Jörgen Benzler.

Samverkan mellan skola och näringslivet välkomnas av platschefen Fredrik Sundblad på Gotlands Slagteri.

– Med Tillväxt Gotland såg vi och andra företag för några år sedan behovet av tekniker öka. Hos oss finns det nu ett stort rekryteringsbehov, dels på grund av pensionsavgångar men också för att vi utökat produktionen. Vi behöver också personal till fastighetsskötsel, teknik, datorer, sju dagar i veckan från klockan 03 på morgonen. Det går inte att flyga in den kompetensen vid akut behov, vi måste ha den på ön.

Artikelbild

| Samverkan. Platschef Fredrik Sundblad på Gotlands Slagteri och utbildningsledare Jörgen Benzler.

En av YH-eleverna i drift och underhåll som tar examen till våren är 21-åriga ­Simon Malmros.

Under de två årens utbildning har han varvat teori­läsning med praktikperioder och extrajobb på Gotlands Slagteri.

Artikelbild

| Anställer. Teknikchef ANders Gardell anställer gärna tidigare praktikanter.

– Jag gick fastighetstekniska programmet på gymnasiet, och efter studenten tipsade min mentor om den här utbildningen.

Han är nöjd över sitt studieval.

Artikelbild

| Teknik. Simon Malmros är en av de unga regionen vill locka till teknikjobb.

– Man får göra allt möjligt, det är givande med omväxling i jobbet. Roligast är att göra felsökningar, lösa ­problem som uppstår, ­säger han.

Vad är dina förhoppningar efter examen?

– Jag trivs så bra, så jag hoppas kunna börja jobba här.

Teknikchefen Anders Gardell hyser samma förhoppning.

– Vi har en pensionavgång snart, så det finns en stor chans att Simon kan fortsätta jobba här, säger han.

Anders Gardell ser bara fördelar med att potentiella arbetssökanden till slakteriet först varit där på praktik.

– För mig som anställer är det bra att ha sett dem i arbete redan, det ger mer än att bara se intyg. Det är ömse­sidigt också, eleverna har redan testat om de trivs med jobbet.

Till hösten startar nästa utbildning i drift- och underhållsteknik.