Margit Gunnarsson är född i huset på Romhagevägen intill den norra gränsen mot Tofta skjutfält. I gården ingår också 50 hektar mark.

– De här påtryckningarna har vi haft över oss flera gånger, säger hon när Helagotland.se hälsar på.

Genom åren har försvaret vid flera tillfällen visat intresse för att köpa loss gården.

Artikelbild

– Jag var här före militären, så jag tänker inte flytta på mig, säger Margit Gunnarsson och syftar på när skjutfältet började byggdes upp på 1940-talet.

Den miltära närvaron har Margit alltid känt av, och hon har många historier att berätta om.

– Vi kände i golvet hur det vibrerade när de övade med kanoner bara här bortom knuten, och soldater har sprungit rakt genom trädgården flera gånger.

Men gården har gått i släkten sedan hennes morfar och Margit Gunnarsson har inte en tanke på att sälja den.

Artikelbild

| Margit Gunnarsson är född i huset på Romhagevägen intill skjutfältet.

– Det spelar ingen roll om jag så får tio miljoner kronor. Om man ska flytta när man är så här gammal så är det något som måste mogna i en själv.

Margit Gunnarsson har också barn, barnbarn och barnbarnsbarn och hennes önskan är att huset och marken ska stanna i släkten.

Karl-Martin Svärd på Fortifikationsverket, som sköter köp och förvaltning åt Försvarsmakten, säger att de inte kommer att tvinga någon att sälja.

– Det här är helt frivilligt, vi kommer inte att driva bort någon. Det vi gör nu är att erbjuda möjligheten att sälja fastigheter för dem som vill det, innan man börjar bygga den nya garnisonen som ska bli på skjutfältet.

När det gäller just Margit Gunnarsson, så säger Karl-Martin Svärd att hon inte behöver påverkas av det som nu händer.

– Nej, hon har ju varit tydlig med att hon inte tänker sälja och inte är intresserad av att flytta.

Att försvaret erbjuder sig att köpa upp fastigheter grundar sig främst på att markerna kring skjutfältet kan komma att sjunka i värde efter nyetableringen.

– Fastighetsägarna får chansen nu att sälja innan det byggs upp en helt ny garnison, säger Karl-Martin Svärd.

De markägare som är intresserade kommer att erbjudas en oberoende värdering nu under våren.

– Senaste planen är ju att garnisonen på skjutfältet ska byggas i anslutning till det som försvaret redan byggt nära Toftavägen. Och om det kommer 200 soldater som ska arbeta där kommer det ju att bli mer liv i luckan och mer trafik där.

Om ni då köper upp några fastigheter, vad är planen att göra med dem?

– Det finns ingen plan på att skjutfältet ska bli större, tanken är mer att Toftavägen ska utgöra en naturlig gräns för var fältet börjar. Om vi skulle få köpa upp några hus finns det inga planer på att vi skulle använda dem som förråd eller så. Vill man bo kvar i området får man göra det, säger Karl-Martin Svärd.

Margit Gunnarsson förstår att hon inte tvingas till någonting.

– Men jag tycker inte alls om det här trycket mot mig om att sälja. Det har vi haft länge och jag tycker det känns jättetråkigt, säger hon.

Den 7 mars håller Fortifikationsverket ett möte på Suderbys herrgård där man bjudit in berörda fastighetsägare för att informera om försvarets byggplaner och hur grannarna kommer att påverkas.