Dubbel markanvisning har prövats i flera kommuner. Genom att koppla eftertraktad mark med krav på att bygga även i mindre attraktiva områden kan man även få landsbygdsområden bebyggda.

I november 2016 biföll regionfullmäktige en motion från Lars Thomsson (C) om att även Gotland borde försöka. Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt under 2017.

Nu har regionen ett erbjudande. Den attraktiva Visbymarken är Kopparslagaren 1 på Terra Nova, mycket eftertraktad eftersom det är den enda exploateringsbara fastigheten i Visby med redan fastställd detaljplan. Här kan ett byggföretag snabbt börja bygga de 50-60 lägenheter som planen medger.

Artikelbild

| Äntligen. Lars Thomsson (C) är nöjd över att den första dubbla markanvisningen är på gång, men orolig över att regionen missar högkonjunkturen.

Men det krävs en motprestation. Region Gotland kopplar ihop Kopparslagaren 1 med fastigheten Talgoxen 3 i Hemse och en del av Odvalds 1:2 i Klintehamn. I Hemse kan 8-10 lägenheter byggas, och i Klintehamn 20-60 lägenheter.

– Hur många det blir i Klintehamn beror på hur stor del av fastigheten som utnyttjas, säger Åsa Linder som är strateg vid Region Gotland.

Region Gotland kommer senare i november att gå ut till byggföretagen och erbjuda dem att lämna intresseanmälningar.

– Vi kommer inte att binda oss vid krav på att bygga både i Hemse och i Klintehamn, och inte heller ställa krav på att det ska vara hyresrätter. Det gör att intresseanmälningarna kan se olika ut, säger Åsa Linder som tror att de bolag som erbjuder sig att bygga både i Klintehamn och i Hemse kan få en fördel.

Hur uppgörelsen kommer att se ut i detalj blir klart först när avtal om markanvisning skrivs. Då regleras tidsramar och eventuella sanktioner om bolaget hoppar av byggena i Klintehamn och i Hemse.

Pilotprojektet presenterades för politikerna vid senaste exploateringsrådet. Regionrådet Meit Fohlin (S) är nöjd:

– Det finns intressenter till det här paketet, och går det bra så hoppas jag att vi snabbt kan få fram nya så att vi även kan bygga i Slite och Roma.

Lars Thomsson är också nöjd över att det finns ett erbjudande, men tillägger:

– Det har tagit otroligt lång tid. Ska vi få företag att bygga på landsbygden måste vi tajma högkonjunkturen. Jag tycker vi är sent ute.

Bland de som prövat dubbel markanvisning finns Varbergs kommun, som 2012 kom på idén att koppla ihop mark i centrala Varberg med ett mindre attraktivt område i Kungsäter. 2014 lämnade byggbolag in intresseanmälningar och först i år var de första sex lägenheterna klara i Kungsäter. Bolaget har lämnat löfte om att inom fem år ha ytterligare fyra lägenheter klara.