Visby stift har förhandlat med North Central Diocese inom den lutherska kyrkan i Tanzania sedan 2015 och i slutet av veckan inleds vänstiftsamarbetet.

"Målsättningen med relationen är dels att inspireras av varandra, utbyta erfarenheter och material, sponsra projekt, uppmuntra till vänförsamlingsrelationer och på sikt också skapa möjligheter för utbyte av präster och lekmän. Den lutherska kyrkan i Tanzania är världens nästa största lutherska kyrka med drygt 7 miljoner medlemmar och växer så det knakar. North Central Diocese har 900 församlingar, drygt 100 präster och är ett utpräglat ”landsbygdsstift”, d.v.s. har många likheter med Visby stift. Vi har därför mycket att lära av varandra", skriver Visby stift i ett pressmeddelande.