Första maj hjälptes flera personer åt med att kånka de två bisamhällena uppför medeltida trappgångar i ruinen byggd år 1225. Medan duvorna kuttrar surrar nu tiotusentals bin ut och in genom de stora valvbågarna. Om det behövs kan de små insekterna flyga upp till tre kilometer för att hämta nektar.

– Mest troligt håller de sig i innerstan. Det är en bra miljö med varierande nektarkällor, botaniska trädgården, lindar och mycket fruktträd, säger Irja Morell Persson.

För två år sedan flyttade hon till Buttle på Gotland och upptäckte tjusningen med att vara biodlare.

Artikelbild

| Under sin levnad samlar varje bi nektar motsvarande en tesked honung.

– Jag hade bara tänkt ha bin hemma på gården, för mina fruktträd och eget bruk, men det var mycket roligare än jag hade trott, säger hon och berättar att hon nu har 14 samhällen hemmavid.

I takt med att värmen kommer blir bina fler och Irja Morell Persson tror att de två samhällena i ruinen i sommar kommer att befolkas av mellan 50 000 och 80 000 bin vardera. Varje bi samlar under sin livstid nektar till ungefär en tesked honung.

– En vanlig honungsburk är resultatet av ett par miljoner blombesök, säger hon och berättar att hon beroende på hur sommaren blir räknar med mellan 20 och 80 kilo honung per samhälle.

Visbyhonungen från ruinen kommer att slungas separat och säljas på S:t Clemens hotell.

Artikelbild

| Innerstan har gott om fruktträd, här ett blommande mandelträd.

– Eftersom det blommar från tidig sommar till sena hösten i Visby innerstad blir honungen flytande och väldigt fin, säger Anna-Britta von Schulman på hotellet som inte bara är ett insektshotell.

Tillsammans med Naturskyddsföreningen på Gotland kommer allmänheten att bjudas in för att på lördag lära sig mer om hur man bygger hotell för insekterna i sina egna trädgårdar.

Artikelbild

| Ett par miljoner blombesök av bina ger en mindre burk honung.

Att det finns gott om bin i sommar gynnar också de boende i Visby innerstad.

– Fruktträden pollineras och att det finns bin ger mer frukt, säger Irja Morell Persson och tillägger att skördarnas storlek självklart också beror på faktorer som torka och vårens frost.

Artikelbild

Tambin är normalt sett mycket fredliga och sticker bara i absolut nödvärn.

– De är bara intresserade av sin nektar och inte farliga. De behöver hamna i kläm för att de ska sticka, säger hon.

För den som vill underlätta för bin och andra nyttiga insekter finns enkla saker att göra som ändå gör stor skillnad. De behöver vatten, särskilt om Gotland drabbas av ännu en torr sommar.

– Och jag säger till alla, klipp inte era gräsmattor förrän maskrosorna har blommat ut, säger Irja Morell Persson.