Rekreation för de anställda är företagets argument för bryggan. Man säger att det finns en välunderhållen grusväg för gång- och cykeltrafik och att det inte kommer att finnas några staket eller skyltar som begränsar tillgängligheten för allmänheten.

Byggnadsnämnden anser inte att det inte är ett tillräckligt skäl från att frångå strandskydds­bestämmelserna.

– Ska vi frångå strandskyddet ska det handla om ett allmänintresse och en privat brygga är inte ett tillräckligt skäl, säger Karl-­Allan Nordblom (MP), ordförande i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden anser att en brygga strider mot syftet med strandskyddet och att det inte finns några särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet.

– Avsikten med strandskyddet är att det inte ska byggas, säger Gunnar Gustafsson, biträdande stadsarkitekt.