Det var vid markarbeten inför byggnation på fastigheten Järnvägen 4 i Visby som isräfflorna upptäcktes. Unika spår av inlandsisens framfart på den gotländska kalkhällen för 20 000 till 30 000 år sedan. Till en början förstod man inte riktigt vad det var man hittat.

– De här isräfflorna är så ovanliga till sin storlek. Jag skulle vilja säga att det är om möjligt världsunikt med så grova räfflor, berättar Sara Eliasson, geolog, intendent vid Gotlands museum, tillika styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Gotland.

LÄS MER: Väldiga avtryck hittades mitt i Visby

Artikelbild

| Sara Eliasson dokumenterar isräfflorna.

Fyndet uppmärksammades stort för ett par veckor sedan och budet var då att räfflorna skulle dokumenteras och därefter täckas över igen så att det kunde byggas hus på platsen. Men flera röster har höjts för att de blottlagda spåren ska bevaras.

– Byggbolaget är intresserat av att rädda en del av isräfflorna om regionen är beredd att ändra i planerna. Som ett stöd till deras vilja att bevara räfflorna har vi i Naturskyddsföreningen skrivit ett brev till Region Gotland, säger Sara Eliasson.

I brevet skriver Naturskyddsföreningen att man "anser att det är Region Gotlands ansvar att bevara dessa unika geologiska formationer. Därför bör Region Gotland/Byggnadsnämnden, anpassa det aktuella bygglovet i samråd med exploatören, så att dessa unika räfflor kan bevaras och skyddas från förstörelse vid byggnationen av fastigheten".

Byggbolaget Gillöga Fastigheter säger att man inte kan ta till vara på alla räfflor, men en del som inte kommer att ligga under huskroppen. Delägare David Tomsic berättar att han skickat två förslag till regionen om hur delar av räfflorna skulle kunna bevaras och göras synliga för allmänheten.

– Vi har låtit en arkitekt ta fram två förslag och är beredda att ta hela den kostnaden, men då vill vi att regionen är oss behjälpliga i den lilla förändring som vi vill få till i markanvisningsförslaget, säger David Tomsic.

En av ritningarna som byggbolaget skickat till regionen innebär att en "brunn" eller en brunnstrumma med en snedvriden topp med glaslock placeras över räfflorna så att allmänheten ska kunna titta på isspåren.

Regionstyrelsen kommer i dag att behandla Gillöga Fastigheters förfrågan om ändrat utförande. Arbetsutskottet anser dock att förändringarna är för stora och inte lämpliga. Förslaget till regionstyrelsen är därför att inte bifalla Gillögas önskemål.