I ett brev till den nya infrastrukturministern Tomas Eneroth och näringsministern Mikael Damberg skriver regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) och regiondirektören Peter Lindvall att tillgängligheten till Fårö måste förbättras.

I brevet står det att Region Gotland ser en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö som en central framgångsfaktor för utvecklingen på Fårö. Just nu pågår arbetet med att ta fram förslag till en nationell plan och länsvisa planer för transportinfrastrukturen 2018-2029. I kommande länsplan är Gotlands preliminära ekonomiska ram 19 miljoner kronor per år, ungefär samma belopp som i tidigare planeringsomgångar. Enligt regionledningen är det en summa som i infrastruktursammanhang inte räcker långt. Meit Fohlin och Peter Lindvall menar att en snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna är mycket viktig för att fortsatt kunna utveckla näringslivet på ön. Sett i ett perspektiv där även tidsmässigt långa färjeturer görs, är en förkortad restid på väg mycket angelägen för näringsliv, boende och besökare.

En fast förbindelse till Fårö skulle kunna förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö, stärka det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund. "Vi menar att det inom ramen för systemet med länsplaneringen saknas tillräcklig regional hänsyn och därmed reella förutsättningar för genomförandet av viktiga infrastrukturåtgärder och för att Gotland ska kunna bidra till de nationella målen. Vi vill därför träffa er och diskutera med er hur denna situation bäst kan lösas", skriver de i brevet.