Ove Svensson är i dag pensionerad, men var i många år verksam på högskolan i Halmstad.

I sin forskning inriktade han sig bland annat på hur människor organiserar sig istället för att förlita sig på samhället.

Det är nu ett faktum på Gotland, sedan Facebook-gruppen ”Medborgargarde Gotland” skapades i samband med den misstänkta våldtäktens efterdyningar, en grupp som sedan dess gjorts hemlig.

Artikelbild

LÄS ÄVEN: 26-årig kvinna bakom gardet

Han menar att tillblivelsen av medborgargarden och andra grupperingar ofta vilar på en dramatisk händelse med ett tydligt offer, på uppblommande känslostormar och upplevelsen av frånvaro av polis och fungerande rättsväsende:

– Det kan vara lösa sammanslutningar där många motiv förenas, men det finns nästan alltid en hårdare kärna som tar på sig ansvaret att upprätthålla ”ordning” och bekämpa de grupper i samhället som de utpekar som ansvariga, exempelvis asylsökande, säger han.

LÄS ÄVEN: Välkänd nazist bakom filmattack

Artikelbild

Generellt ser Ove Svensson grupperingarna som olika lager. Kärnan längst där inne, i nästa cirkel anhängarna och i ett tredje skal de som lätt låter sig påverkas; ”Ja, det ligger nog något i det de säger”.

Från sin Västkust-horisont har han följt händelserna på Gotland. Det är sådant som kan blossa upp var som helst, men sällan tar det den vändning som det gjorde den här gången, menar han.

Artikelbild

| POLIS. Torbjörn Nilsson, polis- områdeschef Gotland, tar avstånd från medborgar- garden.

Risken är, menar han också, att allt urartar, att dessa garden som tagit sig rätten att agera såväl polis som åklagare och domare, tagit sig rätten att utmäta straff och även verkställa dem, etableras som en del av strukturerna i samhället.

– Hot och våld kan då ses som legitimt även för andra grupperingar, medlen man använder färgar resultatet. På sikt riskerar det att underblåsa odemokratiska och främlingsfientliga strömningar.

Artikelbild

| REDAKTIONEN. Magnus Ihreskog, reporter, Cecilia Thomsson, reporter, och Malin Stenström, reporter och fotograf.

Här är, menar Ove Svensson, polisens agerande viktigt, det kan få åtminstone anhängarna att minska.

Men även hela civilsamhällets hållningssätt är betydelsefullt: om andra värderingar kommer till uttryck kan detta bilda en motkraft.

– För det här är inget oskyldigt fenomen, såväl polis som civilsamhälle måste vara extremt uppmärksam.

Frågan är var strömningarna kommer från. En del är, enligt Ove Svensson, upplevelsen av polisens frånvaro, en annan delningarna i främst sociala medier där ”sanningarna” till slut får ett slags eget liv, fast ingen egentligen vet något om något.

– Rent generellt är det omöjligt att hitta en källa, det är fritt fram att sprida det som stämmer med och stärker den personliga uppfattningen. Så är det med allt, man läser in det man vill läsa, även i det du kommer att skriva, säger Ove Svensson.

Det går heller inte, i det rådande mediesamhället, att ha kontroll över vilka aktörerna är då även den hårda kärnan inte sällan är tillfälligt sammanförd, för att dessa individer just då har samma agenda.

– Polisens agerande är viktigt här, då kommer i vilket fall anhängarna att begränsas, säger Ove Svensson, forskare.

Torbjörn Nilsson, polisområdeschef på Gotland, säger apropå att Medborgargarde Gotland uppenbart bildats, att man från polisiärt håll anser den typen av sammanslutningar helt oacceptabla.

– Det anges som skäl att de vill hjälpa till att hålla ordning, i så fall finns det alla möjligheter att söka till polisens volontärer eller till nattvandrare, säger han.

Bildandet av gardet har, säger Torbjörn Nilsson, gjort polisen extra nyfikna på ett antal personer och vilken agenda dessa verkligen har.

I övrigt vill han inte kommentera hur det hela hanteras.

Han avslutar dock med en reflektion:

– Fenomenet mad garden uppstår ofta då det anses att polisen inte är närvarande och inte sköter sina uppgifter, i det sammanhanget är det intressant att personer som företräder gardet anser att förra helgens kommendering med extra poliser på ön var onödig.