På initiativ av Länsförsäkringar Gotland har ett nytt projekt under namnet Mind shift dragits igång. Tillsammans med bland annat Region Gotland och Svenska kyrkan kommer bolaget under våren att fokusera på psykisk ohälsa bland unga. Tanken är att först samla en rad gotländska aktörer, för att sedan gemensamt ta fram en handlingsplan för hur man kan motverka psykisk ohälsa på Gotland.

– Det är ett försök att få ihop olika grupperingar för det svåra brukar vara att jobba tvärfunktionellt. Att vi på Länsförsäkringar nu pratar med regionen och kyrkan om detta är något nytt och det ger oss alla ny information. Vi vill bygga en rörelse kring Mind shift, säger Henrik Stangel som är vd på Länsförsäkringar Gotland.

Initiativet presenterades på tisdagen i samband med seminariet Framåtblick Gotland - Barns och ungas psykiska hälsa. Medverkade gjorde forskare, experter och andra intresserade. En av huvudtalarna var Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet. Han ser positivt på det lokala engagemanget.

Artikelbild

| På tisdagen arrangerade Länsförsäkringar Gotland ett seminarium med fokus på barn och ungas hälsa.

– Det är när gräsrotsrörelser spirar som det leder till förändring, sa han i början av sin presentation.

Att den psykiska ohälsan i Sverige ökar råder det inga tvivel kring. Exempelvis visar statistiken att det år 1985 var 5,3 procent av pojkarna samt 13,9 procent av flickorna i årskurs nio som upplevde psykiska besvär. År 2017 var det istället 20,5 procent av pojkarna och hela 46,9 procent av flickorna. Det är detta faktum som har fått Länsförsäkringar Gotland att vilja agera.

– Psykisk ohälsa är ett sådant växande problem. Om inte vi människor mår bra finns inget av betydelse. Det handlar även om att minska kostnaderna för sjukskrivningar, säger Henrik Stangel.

Ytterligare några som deltog var gymnasieeleverna Wilma Tofftén och Emma Godman som driver podden På riktigt UF. I den försöker de bryta tabut att prata om psykisk ohälsa.

Artikelbild

| Henrik Stangel berättar om Länsförsäkringar Gotlands vision när det gäller att skapa en hälsosammare region tillsammans med andra aktörer.

– Det är viktigt att alla försöker göra något. Vi kom hit för att vi ville berätta vad vi gör. Det är viktigt att även få ut det i det verkliga livet så att det inte bara stannar i sådana här rum, säger Emma Godman.

Nästa delmål för Mind shift är Almedalsveckan. Då kommer rörelsen att finnas på plats i Helge Ands ruin där de kommer att arrangera flera seminarier. Fokus kommer då att vara att diskutera hur aktörer och invånare på Gotland tillsammans kan arbeta för en hälsosammare region.