Utanför entrén till Region Gotland står två politiker och tittar upp på flaggan som stoltserar på taket. Den är en påminnelse om att det i dag har gått hundra år sedan riksdagens båda kammare röstade ja till allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

– Det här är en otroligt viktig dag för demokratin och det är bra att vi blir påminda, säger oppositionsrådet Meit Fohlin (S).

Bredvid henne står Eva Nypelius (C), kommunstyrelsens ordförande. Hon instämmer om vikten av att uppmärksamma dagen, och att även fortsättningsvis arbeta för jämställdhet samt för demokratin.

Artikelbild

| Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) tycker båda att det är viktigt med kvinnliga förebilder på framträdande platser i samhället.

– Vi får aldrig ta den för självklar utan den är något vi måste värna och försvara, säger hon.

Innan riksdagens beslut år 1918 var kvinnans rätt att rösta nämligen inte en självklarhet. Istället ekade argument mot allmän och lika rösträtt. Exempelvis skulle det ju kunna leda till kvinnlighetens försvinnande, eller så skulle de inte ens orka rösta. Eller värre än så, om kvinnor skulle få rösta skulle de förmodligen "rösta fel". Men den 17 december 1918 hade argumenten inte längre någon talan.

I dag, hundra år senare, har mycket förändrats i samhället men Meit Fohlin tycker att det finns mycket kvar att sträva efter.

– Efter ett år av metoo har vi alla uppmärksammats om stora utmaningar. Vi ser också till exempel att vi fortfarande har ojämställda löner och att det forskas mer på mäns ohälsa. Så vi har fortfarande en lång väg att gå.

Artikelbild

| På flera håll i Sverige flaggades det på måndagen den 17 december 2018.

För att kunna fortsätta jämställdhetsarbetet framåt tror både hon och Eva Nypelius att det är viktigt att lyfta fram kvinnliga förebilder för att på så sätt inspirera de yngre generationerna.

– Vi stärks av varandra, säger Eva Nypelius.