Socialförvaltningen gjorde 2017 ett underskott på 8,6 miljoner kronor jämfört med budget.

–Vi är väldigt glada över vårt lilla minus. Det är fortfarande minus, men i juni flaggade förvaltningen för minus 30 miljoner och under hösten för minus 20 miljoner, säger Håkan Ericsson (S), ordförande i socialnämnden.

Äldreomsorgen och hemsjukvården har gjort ett överskott under året, medan underskottet främst ligger hos insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt individ- och familjeomsorgen.

– Det har gjorts ett fantastiskt arbete av politiker, chefer och medarbetare som har lyckats minska kostnaderna utan att skära ner på kvaliteten under hösten, vilket även syns i brukarundersökningen. Brukarna är nöjda med det mesta vi gör. Vi är glada och stolta! säger Håkan Ericsson.

Inför 2018 har socialnämnden fått en budgetförstärkning på motsvarande 20 miljoner kronor vilket gör att nämnden förväntas redovisa nollresultat.