Det var under onsdagen som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelade att Hassela i Klintehamn stängs med omedelbar verkan. IVO menar att Hassela brustit allvarligt i sitt uppdrag då de inte kontrollerat de anställdas belastningsregister.

– Detta är ju för oss en stor tragedi, säger vd:n Jan Norland.

Under torsdagen meddelade bolaget Hassela Gotland, som omfattar boendena i Klintehamn, Fröjel och Vänge, att de begär sig själva i konkurs.

– Det är med stor sorg vi har fattat beslutet att sätta oss i konkurs. En konkurs som framför allt görs för att så få människor som möjligt ska bli så lite drabbade som möjligt. Konkursen innefattar även enheten Vänge, säger Jan Norland.

Det finns dock fortfarande hopp för Hassela i Vänge.

– Efter samtal med IVO, så får vi beskedet att konkursförvaltaren har valet att se över om det är möjligt att driva Vänge vidare, vilket vi både tror och hoppas på för både personal och ungdomar som bor och jobbar på enheten.

Totalt sett berörs cirka 30 ungdomar och 28 anställda samt omkring fem övriga personer inom verksamheten.

– Det som tyvärr inte framkommer är att både personal och i synnerhet ungdomar har mått bra och upplever att de tas på allvar. Det framkommer inte heller att vi har ökat strukturen och förbättrat boendemiljön. Men det som kanske är värst – det framkommer inte heller vilket fantastiskt arbete både personal och ungdomar gjort vad det gäller möjligheten till att utvecklas och bearbeta de anledningar ungdomarna blivit placerade för, säger Jan Norland.

Han menar att många ungdomar själva kontaktat IVO och bett dem att häva beslutet.

– Fler kommuner som har placeringar på Hassela Gotland har hört av sig och meddelat sin beklagan och sorg för det som händer, säger Jan Norland.