Det är full aktivitet när GA hälsar på i Kraftkällan. På löpbandet springer Anders Ahlin så svetten rinner, bredvid kämpar Elsa Hägg med crosstrainern och i rummet bredvid stretchar Peter Hogeby och Ise Ljungqvist för fullt. Frågan är om inte Ise och Peter varit de allra flitigaste besökarna vid Kraftkällan.

– Det har blivit 163 gånger sedan trettondedagsaftonen förra året. Vi går och tränar varannan dag, säger Ise.

Det har gått drygt ett år sedan Equmeniaförsamlingen västra Gotland öppnade gym i missionshusets källare. Satsningen har fått stöd från Leader Gute, men innan gymmet öppnade hördes ändå några skeptiska röster som ifrågasatte varför församlingen skulle satsa 100 000 kronor ur egen kassa på en sådan verksamhet.

Artikelbild

| Stretcha är viktigt. Här håller Ise Ljungqvist och Peter Hogeby på att töja ut lederna som avslutning.

– Nu är alla positiva, summerar församlingens adjungerade kassör Göran Hägg läget ett år senare.

Projektgruppen räknade med att ett 30-tal årskort skulle räcka för att få ekonomin att gå ihop, men inte ett enda var sålt när regiondirektör Peter Lindvall invigde gymmet i början av september 2017. Nu har 75- 80 personer löst årskort och är aktiva.

– Vi sålde 40 årskort redan första dagen. Allt har gått över förväntan, säger Göran Hägg.

Idén till Kraftkällan stod Göran Häggs son Richard för. Han var en av flera i Väte som åkt till stan för att träna på gym. Tillsammans med Göran, Tomas Björkqvist, Peder Jakobsson och Johan Fredriksson bildade man en projektgrupp.

Artikelbild

| Anders Ahlin, Elsa Hägg och Sigrid Ahlin tränar för fullt.

– Det finns många yngre i socknen och när vi frågade runt var alla positiva, säger Göran Hägg.

Johan Fredriksson förklarar fördelen med att ha ett gym hemma i socknen.

Artikelbild

| Adrian Fredriksson brukar mest leka i gymmet, men ibland är det roligt att testa en maskin.

– Man tränar oftare när man inte behöver köra till Visby varje gång. Dessutom kan jag ta med barnen. De leker i rummet intill medan jag tränar.

Göran Hägg är nöjd med att man satsade på ”riktiga” maskiner redan från början.

Artikelbild

| Gymmet har gjort gott både för församlings kassa och den egna hälsan, tycker Göran Hägg.

– Det finns allt från enkla maskiner till sådana som kostar jättemycket. Jag tror ingen här tycker att vi har för enkel utrustning, säger han.

Stödet från Leader Gute motiverades med att gymmet skulle bidra till en hälsofrämjande vardag och göra Väte till en mer attraktiv socken. Kraftkällan har även bidragit till att göra missionshuset till en mötesplats för hela Väte, och även grannsocknarna.

Artikelbild

– Vi har inte profilerat Kraftkällan som något som församlingen driver. Men gymmet bidrar ändå till att visa att vi är en öppen församling, och det tror jag har gynnat den övriga verksamheten, säger Göran Hägg.