I sociala medier är det många cyklister som klagar på att gruset på de gotländska cykelvägarna är för vasst och orsakar punktering. Ronny Olsson, som driver Ronnys cykelverkstad i Visby, bekräftar att grus ofta är orsaken till slang- och däckbyte.

– Så har det varit varje år. När man börjar leta i däcket så hittar man svart granit, det är vasst som glas. Även om man har punkteringsskyddade däck så går det igenom till slut, säger Ronny Olsson.

Lars Randelius kommer in i cykelverkstaden med sin frus cykel. Förra veckan var det punka på framdäcket och nu är det dags att laga bakdäcket.

Artikelbild

| Ett rejält hål i däcket som måste bytas ut.

– Det är en vanlig cykel utan vinterdäck så det är inte så mycket som står emot. Min fru cyklar till och från jobbet året runt, men det har faktiskt inte varit så många punkor, konstaterar Lars Randelius.

Ronny Olsson kan inte konstatera att det är grus som är orsaken den här gången, men däcket har ett rejält snitt efter något vasst, kanske en glasbit.

Flera kommuner i landet har fått klagomål och några har också bytt till rundare grussorter, exempelvis Oxelösunds kommun som meddelat medborgarna att man kommer att byta när det befintliga lagret är slut. Även Uppsala kommun får klagomål, men där håller man fast vid det grus man använt de senaste 15 åren.

Anders Juhlin är enhetschef på teknikförvaltningen och ansvarar för regionens grusning av vägar och gångbanor.

Artikelbild

| Halkbekämpning på gång- och cykelväg i Visby.

– Vi får klagomål varje år. Det är samma personer som klagar, en som får punktering 3-5 gånger i veckan, vilket jag inte tror på faktiskt, säger han.

Region Gotland använder sedan många år kalkkross i storlek 2-5 millimeter på gång- och cykelvägar. Bilvägar sandas med natursand.

Artikelbild

| Ronny Olsson, Ronnys cykelverkstad, byter slang och däck på en cykel med punktering.

Anders Juhlin tror inte att det är kalkstenskrossen som orsakar punktering, däremot ser han för troligare att granitgrus, som är mycket hårdare och vassare, kan orsaka punktering.

Just granitgrus använder regionen för första gången sedan årsskiftet, på gång- och cykelvägarna kring Östercentrum för att minska mängden dammpartiklar i luften.

Artikelbild

| Lars Randelius lämnar in sin hustrus cykel som har punktering på bakdäcket.

– Vi blev tvugna att göra det på grund av dammpartiklarna som man tror att det kommer från kalkkrosset.

Anledningen är att luften i Visby innehåller för mycket dammpartiklar som är farliga för hälsan. Som en del i ett åtgärdsprogram testar man nu granitgrus för att minska dammet. Testet ska utvärderas innan det eventuellt permanentas.

Artikelbild

LÄS MER: Nu ska Visby luft bli bättre

– Använder vi granit klagar folk på punktering, använder vi kalkstenskross då får man lungproblem, så det är lite svårt att uppfylla kraven från alla människor. Graniten funkar bra, den halkbekämpar mycket bättre och dammar inte, säger Anders Juhlin.

– Vi har också varit snabba på att sopa upp gruset så fort det är blidväder, för att minimera dammbildningen. Så det kommer nog att bli bättre nu.

Sand och kalkstenskross återanvänds inte som halkbekämpning, vilket många kanske tror.

– Graniten däremot är lätt att sopa upp och att sortera och sedan får regnet sköta tvättningen. Den tror jag man kan återanvända, om vi ska fortsätta använda den.

Granitgruset är betydligt dyrare i inköp, men är mycket drygare. Och går alltså förmodligen också att återanvända.

– På sikt tror jag att vi kommer att få se mer granit. Den används redan sedan flera år av alla privata aktörer på parkeringar och liknande.