Flera gotländska vårdcentraler når inte upp till kravet att patienterna får kontakt samma dag som de ringer, vilket vårdgarantin kräver. Detta var Gotlands Allehanda först med att rapportera om.

Enligt uppgifter från patientnämnden i Region Gotland är svarstiderna långa på flera av öns vårdcentraler, och framför allt handlar det om regionens vårdcentraler Visby Norr och Wisby Söder, men också den privata Unicares vårdcentral i Visby (före detta Hansahälsan). Även akutmottagningen på Visby lasarett har haft långa svarstider enligt nämnden.

För Unicare var det som värst i november 2017 – då fick varannan sökande patient inte kontakt med vårdcentralen.

Artikelbild

| Dyrt. Unicare/Hansahälsan har två vårdcentraler, en i Klintehamn och så den här på Herkulesvägen i Visby. Där är hyran dyr, och när bolaget måste spara kan det bli aktuellt att flytta.

– Alla är ansträngda. Vi vänder ut och in på oss för att öka tillgängligheten och inte missa allvarligt sjuka patienter, sa Marcus Rytting på Unicare till GA.

Han säger också att man är inne i en förstärkningsfas och lovar förbättring, men han kan inte svara på hur lång tid det kommer ta.

Carina Söderström, tillförordnad primärvårdschef på Region Gotland med ansvar för de kommunala vårdcentralerna, säger till radion att problemet i stort handlar om brist på personalresurser. Hon påpekar dock att man jobbat hårt med problemen och enligt statistiken gav det resultat i december, då drygt nio av tio kom i kontakt med Wisby Söder samma dag som de ringde. Till regionens övriga vårdcentraler kom mellan 98 och 99 procent fram samma dag.

I januari granskade GA vilka vårdcentraler som hade flest klagomål riktade mot sig.

LÄS ÄVEN: Vårdcentralerna med flest klagomål