I sin budgetproposition tar Centerpartiet upp Svenska Kraftnäts beslut att avbryta förberedelserna för en tredje förbindelse mellan Gotland och fastlandet. Efter det har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland ska bli självförsörjande på el.

Den ekvationen har Centerpartiet svårt att få ihop, eftersom den uteblivna kabeln stoppar utbyggnaden av förnybar elproduktion på Gotland.

”För att möjliggöra en ökad utbyggnad i förnybar kraftproduktion på Gotland anser Centerpartiet att regeringen ska ge Svenska Kraftnät i uppdrag att fortsätta byggandet av en tredje elnätskabel till Gotland” skriver Centerpartiet i sin budgetmotion.

Vänsterpartiet är inne på samma linje. ”Regeringen bör i sitt regleringsbrev uppdra åt Svenska Kraftnät att bygga den planerade elkabeln till Gotland” skriver sju partimedlemmar i sin motion om energipolitik. I den kallar Vänsterpartisterna Svenska Kraftnäts beslut för ett misstag som riskerar att hindra viktig utbyggnad av förnybar energi.

I en annan motion om energipolitik tar sex kristdemokrater upp Gotlands elförsörjning. De anser att uppdraget till Energimyndigheten gäller en lösning på sikt, och att tillgången till el måste säkras även på kort sikt. De vill därför att Energimyndigheten får ett nytt uppdrag.

Två av energiminister Ibrahim Baylans partikamrater, Monica Haider och Clas Göran Carlsson (S) tar upp den uteblivna kabeln. Beslutet riskerar att göra det svårt för Gotlands elsystem att bli det första helt förnybara i landet, skriver de.

Gotländske riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson (M) har också en motion om elförbindelsen. Även han påtalar behovet av en tredje kabel, och nämner bland annat att ur ett totalförsvarsperspektiv är det viktigt att Gotland inte får energibrist.

Region Gotland har satsat hårt för att lyfta frågan om elkabeln. Under Almedalsveckan träffade regionen alla riksdagspartierna.

– Efter Almedalsveckan har vi träffat i stort sett alla ansvariga i frågan om elförbindelsen, och Meit Fohlin med flera har använt sina kontakter för att bearbeta regeringen och riksdagen, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Att den uteblivna elkabeln lett till fem riksdagsmotioner tycker Peter Lindvall är bra.

– Det är bra att riksdagspartierna tar upp frågan eftersom det är politiken som äger den. Det är rätt väg att gå om vi ska få en ändring till stånd.