Strategin gäller mellan 2018 – 2023 och ska leda till ökad jämställdhet på ön. Det är på uppdrag av regeringen som Länsstyrelsen tagit fram vägval utifrån alla sex jämställdhetspolitiska mål: makt, ekonomi, utbildning, hem- och omsorgsarbete, hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Den första förebilden för jämställdhet som Länsstyrelsen lyfter fram är Gotlands egen landshövding, Cecilia Schelin Seidegård. Som regeringens särskilda utredare 2015 när den nya jämställdhetspolitiken togs fram, har hon medverkat till att ta fram nya jämställdhetspolitiska mål och en ny jämställdhetsmyndighet som startade 1 januari i år.

Personer i maktställning på Gotland kan agera för att öka jämställdheten, anser Cecilia Schelin Seidegård.

– Makthavare måste våga se bortom sin egen ram, se fördelarna. Det är verkligen inte så att det bara är kvinnor som vinner på ökad jämställdhet. De normer och strukturer som männen har att förhålla sig till är ju även begränsande för dem. Alla vinner på ett mer jämställt samhälle, säger hon i ett pressmeddelande.

Särskilt begränsande för jämställdheten är en utbredd psykisk ohälsa hos unga kvinnor.

– Unga tjejer och kvinnor lever under stor press där det handlar om att passa in, prestera och kunna förmedla det, ofta genom sociala medier. Det här duktiga flickor-syndromet, det kan vara så destruktivt, och pojkarna och männen har inte den pressen. Vi ser det i ökad sjukskrivning hos välutbildade kvinnor, i synnerhet när de fått barn, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Efter #metoo-rörelsen ser vi att det gör skillnad att uppmärksamma missförhållanden och sexuella trakasserier, menar hon.

– Det är viktigt att tala om de här strukturerna, att blottlägga dem och bidra till attitydförändringar.

Jämställdhetsstrategin har tagits fram tillsammans med andra offentliga aktörer och representanter för näringsliv och civilsamhälle.