Den stora kranen och det öppna däcket gör att fartyget lämpar sig väl för att sjösätta undervattensrobotar för att inspektera bottnar. Det norska fartyget undersöker för närvarande botten där gasledningen Nord Stream 2 ska gå, alltså mellan Tyskland och Ryssland.

LÄS MER: Ny udda jagare träder i tjänst

Stril Explorer, har hyrts i två år av Nord Stream, fartyget är specialiserat på bottenundersökningar och har varit i gång med arbetet sedan maj 2016.