Privatägda Gutegymnasiet vill starta två nya inriktningar som tidigare inte funnits på skolan. Det handlar om fordons- och transportprogrammet med inriktning transport, samt hantverksprogrammet med inriktning florist. Hantverksprogrammet finns sedan tidigare på skolan med inriktningen frisör. Transportinriktningen förelås få tolv elevplatser per årskurs och floristinriktningen tio platser per årskurs.

Gutegymnasiet har i en intresseundersökning bland högstadieelever fått fram att intresset för att söka inriktningarna transport och florist är så pass stort att det borde räcka för att starta utbildningarna. Region Gotland har ombetts av Skolinspektionen att yttra sig i vad man tycker om Gutegymnasiets förslag. Floristinriktningen fanns tidigare på Wisbygymnasiet, men lades ner på grund av för få sökande. Dock har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inget emot att Gutegymnasiet nu gör ett försök att starta den inriktningen.

Fordons- och transportprogrammet med inriktningen transport fanns på Wisbygymnasiet fram till så sent som läsåret 2017/2018, då den lades ner. Kvar blev två mekanikerinriktningar. Orsaken till nedläggningen var minskade elevkullar i relation till ett förhållandevis stort utbildningsutbud, skriver regionen. Men det handlade också om att transportinriktningen var dyr i drift, och att regionens försämrade ekonomi ledde till bedömningen att det var nödvändigt att avveckla dyra utbildningar, trots att de efterfrågades av elever. I samband med nedläggningen höjde också många sina röster, då transportinriktningen i många fall leder till jobb direkt för eleverna efter att de gått klart gymnasiet. I dagsläget är det enligt regionen 12 gotländska gymnasieelever som går transportutbildning på olika håll på fastlandet, sedan den lades ner på ön. Efterfrågan finns alltså på denna utbildning.