Haverikommissionen slår fast att det krävs fler helikoptrar för att klara av uppdraget som Sjöfartsverket har.

– Med två helikoptrar på varje bas så löser man problemet. Om den ena är på service kan den andra flyga, säger John Jonsson, ytbärgare.

Haverikommissionen konstaterar att såväl underhållet, antalet helikoptrar och bemanningen brister till den grad att det inte är möjligt att upprätthålla målet om 15 minuters insatsberedskap dygnet runt på fem helikopterbaser runt om i landet.

– För närvarande är helikoptern i Visby flyttad till Norrtälje. Det beror på att den som står i Norrtälje har flyttats till norra Sverige då de också har ett fjällräddningsuppdrag, försvaret har en vinterövning där uppe, säger John Jonsson.

Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningar på Sjöfartsverket, säger till TT att de på det stora hela delar kommissionens slutsatser.

– Vi sköter våra uppgifter och har gjort det över tid, men Försvarsmaktens ökande behov gör att vi behöver utöka med fler helikoptrar och mer personal. Man ska dock ha i bakhuvudet att vi hade pågående avtalsförhandlingar under perioden, säger han.

De förhandlingarna innebär ändrade villkor för personalen.

– Vi har vikt ner oss en hel del i de här förhandlingarna. Ett exempel är pensionsåldern för ytbärgare. Den är nu 65 år, vi får se om jag jobbar kvar till den åldern, säger John Jonsson.

Han kommer till samma slutsats som arbetsgivaren kring lösningen på problemet att klara beredskapen. Lösningen kommer att innebära ökade kostnader.