I torsdags eftermiddag klockan 15.59 drogs den första av Almedalsveckans viktiga deadlines. Möjligheten att kostnadsfritt få in sitt evenemang i programmet är därmed förbi. Nu kostar varje programpunkt 1 000 kronor för en arrangör – om ansökan kommer in senast 4 juni då avgiften höjs med ytterligare en tusenlapp.

Avgiftssystemet har funnits länge, men enligt Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan, har regionen jobbat aktivt med att göra eventuella deltagare medvetna om den.

– Det verkar ha gett effekt. Det kan vi se tack vare vårt nyhetsbrev. När det senaste gick ut i måndags morse, där vi tryckte på om att tiden snart skulle rinna ut för att ansöka gratis, hände det grejer.

Ansökningarna till det officiella programmet har under veckan gått från 1 340 stycken till mer än det dubbla. I går kunde Mia Stuhre konstatera att det kommit in totalt 3 648.

– Man kan nog lugnt påstå att det strömmat in programpunkter de här senaste dagarna, säger hon.

Mönstret känns igen från tidigare år. Men förhoppningen är att en ökad medvetenhet om den avgiftsfria perioden, ska leda till en jämnare arbetsbelastning under året, för kansliet där man handlägger ansökningarna.

När Almedalsveckan inleds i början av juli, beräknas den bestå av närmare 4 500 olika seminarier, möten och andra evenemang. Efter de senaste dagarnas tillströmning, då alltså två tredjedelar av programpunkterna kommit in, kan Mia Stuhre ge en första analys av årets Almedalsvecka. Trenden verkar vara hållbarhetsfrågor och klimat och miljö, sett till under vilka kategorier som flest evenemang hamnar under. Näringslivs-temat är också stort, liksom vård och omsorg och sysselsättning, enligt Mia Stuhre.

– Det som kanske överraskar något, och som jag blir extra glad över, är sjätteplatsen vad gäller antalet evenemang. Där hittar vi sådant som faller inom ämnet demokrati, fortsätter hon.

Förutom antalet punkter i programmet, som för övrigt i dagsläget är cirka 300 fler än i fjol, så har staben för Almedalsveckan känslan av att det finns en återväxt bland deltagare och arrangörer.

– Jag har själv pratat med flera som inte varit med tidigare, och har fått indikationer från andra håll att det tycks vara lite av en trend för i år, säger Mia Stuhre.

– Jag ser inte att årets skara av arrangörer återspeglar den negativa bilden som har spridits. Så som det ser ut nu är aktörer som ideella organisationer inte färre än i fjol, till exempel, tillägger hon.