I juli 2018 meddelade Länsstyrelsen på Gotland att man fått tio miljoner till en förstudie om energieffektivisering av gotländska transporter. Syftet var att minska utsläppen av växthusgaser, fokus låg på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning och entreprenad.

Enligt projektledaren Anna Sorby på Länsstyrelsen har nu Gotlands Åkericentral, Roma Grus, Taxi Gotland, Translast Transport AB, Östra Gotlands Schakt AB (OSAB) och Gotlands lastväxlartransporter AB valt att gå med i projektet. Det tolkar hon som ett stort intresse för att minska klimatpåverkan.

Ett företag som ligger i framkant i miljöarbetet är familjeföretaget Roma Grus AB. Bland det första man möter vid ett besök är nya grus– och betongbilar som körs på det rapsoljebaserade drivmedlet RME.

Artikelbild

| Magnus Lindby, vd på Roma Grus AB, vill ligga i framkant miljömässigt.

– Alla våra transporter på väg går på antingen RME eller HVO, säger Magnus Lindby.

HVO är en syntetisk diesel, men även den baserad på (hydrerade) vegetabiliska oljor.

På planen står också en ny flispanna som ska ersätta den gamla oljepannan. Den blir samtidigt hjärtat i ett internt fjärrvärmesystem, med kulvertar mellan de olika byggnaderna. Det projektet finansierades delvis med pengar från Klimatklivet.

– För en fortsatt omställning till gas- eller batteridrift finns inte bidrag att söka. Däremot kommer ju subventionerna av diesel för maskiner i tillverknings- och gruvindustrin att försvinna. konstaterar Magnus Lindby.

Artikelbild

| Transporterna går genomgående på fossilfria bränslen.

Flis till den nya pannan kommer man snart att få från systerföretaget Miljö i Roma, som återvinner både virke och annat rivningsmaterial.

Inne på kontoret arbetar man med ett nytt system för optimering av rutterna för firmans alla lastbilar, 22 stycken inalles.

– Jag försöker ligga i framkant miljö- och klimatmässigt och har drivit energiomställningen hårt. Men alla på företaget är involverade, forstätter Magnus Lindby.

Utvöver transporter arbetar de 50 anställda med lastmaskiner, företagets asfaltverk, betongfabrik, berg- och grustäkter.

Om projektet Hållbara transporter säger Magnus Lindby:

– Det är jätteviktigt och projektledaren har visat både brinnande engagemang och ett sansat sätt att ta sig an frågorna.

En av de saker han hoppas på i framtiden är bättre infrastruktur för de nya bränslena RME och HVO – och det som kommer sen. Själva ska Roma Grus AB bidra med en cistern för HVO i samarbete med Energifabriken, för egna och andras fordon.