Efter att NMR fått polisens tillstånd att delta under Almedalsveckan har reaktioner från organisationer och politiskt aktiva varit mycket negativa. Bland annat har Mångfaldsparaden tvingats flytta då deltagarnas säkerhet inte kunde garanteras och Feministiskt Initiativ bojkottar hela Almedalsveckan.

Tekniska nämnden lämnade in en skrivelse till polismyndigheten 31 maj, där man vädjade att polisen skulle ompröva beslutet att ge tillstånd för NMR att hyra mark under veckan.

– Vi har sedan blivit kontaktade av polisen att det behövs en formell överklagan till polisförvaltningen. Där har vi gjort ett formellt fel, så nu har jag på delegation av tekniska nämnden lämnat en överklagan som går vidare till förvaltningsrätten, säger Tommy Gardell (s), nämndens ordförande.

Artikelbild

| Överklagar. Tommy Gardell har för Tekniska nämnden överklagat att NRM får hyra mark.

I överklagan hänvisar tekniska nämnden till samma skäl som tidigare, att man anser det felaktigt att arrangörer och organisationer som tydligt står för antidemokratiska och våldsbejakande budskap får hyra mark av Region Gotland. Utöver det hyser nämnden stor oro för trygghet och säkerhet i stadsmiljön, för Almedalsveckan som arrangemang och för besökare som pekas ut av NMR som dess motståndare eller riskerar att utsättas för hot och våld.

– Vi begär nu att beslutet omprövas. Vi har gjort vad vi kan och hänvisar till samma skäl som tidigare, säger Tommy Gardell.

Anders Rådbjer, polisens kontaktperson för frågor kring ordningslagen och tillstånd under Almedalsveckan, bekräftar att skrivelsen från Region Gotland beaktats.

– Vi har inte omprövat beslutet och ser inget skäl till ändring av tillståndet, säger han.

Han poängterar att beslutet är förankrat i regeringsformen:

– Alla ska ha yttrande – och demonstrationsfrihet i Sverige. Vi ska behandla alla ansökningar lika och får inte göra skillnad på folk.

Att säkerheten skulle vara hotad för andra arrangörer och besökare menar han inte är någon risk.

– Vi har redan en så stark poliskommendering på plats under Almedalsveckan så säkerheten inte är hotad. Nu har tekniska nämnden gått vidare med en överklagan, och om det blir en ändring i förvaltningsrätten måste vi ju alltid följa den, säger Anders Rådbjer.

Enligt Förvaltningsrätten tar denna typ av ärenden omkring fyra månader att behandla, så det är möjligt att ingen av överklagandena kommer att tas upp förrän efter Almedalsveckan.