Regionens delårsrapport för årets tre första månader visar att det ekonomiska resultatet är bättre än förväntat. Överskottet vid årets slut ser ut att bli 127 miljoner, vilket är 60 miljoner kronor mer än väntat.

– Vi har en budget på 67 miljoner kronor. Den stora orsaken till att vi ligger väldigt bra till är att vi gjort en större fastighetsaffär, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S).

Det var i december som regionfullmäktige godkände den hårt kritiserade försäljningen av fastigheten Kanonen 1 som rymmer Campus Gotland och Almedalsbiblioteket. Köparen är Uppsala akademiförvaltning som betalat 187,5 miljoner kronor för fastigheten.

LÄS MER: Hätsk debatt innan beslut om campusförsäljning

Trots det positiva delårsresultatet visar flera nämnder röda siffror som hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Och enligt Meit Fohlin måste regionen fortsätta ett spara.

– Vi kommer att ha ett fortsatt tufft år. Det går inte att ropa hej och tänka att allt är soligt. Men det är såklart väldigt positivt att ekonomin går bra, på det sättet är det otroligt lyckosamt men vi har en del kvar att arbeta med, säger Meit Fohlin.