Under fredagen hade representanter från Region Gotland ett möte med Trafikverket för att bland annat diskutera en bro till Fårö. Regionen har årligen ett möte med myndigheten där olika frågor rörande Gotland lyfts.

– Vi kunde på mötet konstatera att de har inlett en process med en utsedd projektledare som arbetar med den här frågan. Tanken är att titta på en kapacitetsbeskrivning och hur behovet ser ut år 2040. Då ska man ställa det gentemot en färjelösning, säger Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen.

Hon säger att både Region Gotland och Trafikverket är överens om att det behövs en bro.

– I deras samhällsekonomiska bedömningar har de konstaterat att det skulle vara gynnsamt med en bro. Tanken är att de ska arbeta med det här under ett år, sedan ska vi då få till en avsiktsförklaring med finansiering och genomförande. Men bara om det visar sig att det är en bro till Fårö som alla vill ha, säger Meit Fohlin.

Minst 750 miljoner kronor räknar Trafikverket med att en bro kan kosta, en uppskattad siffra. Men när en bro kan finnas på plats är långt ifrån klart.

– Tidsaspekten på byggandet var vi inte alls inne på under mötet, säger Meit Fohlin.