Sedan rondellen på väg 140 mellan Visby och Vibble byggdes har flera personer hört av sig till Helagotland.se och menat att den lutar mycket utåt, vilket ställer till det för bilisterna. På tisdagen aktualiserades ämnet igen då en tankbil välte i rondellen, vilket fick många läsare att reagera igen. "Det är fel på rondellen", Felbyggd rondell, var väntat, bara en tidsfråga" och "Helt felkonstruerad rondell" är bara några av kommentarerna på Helagotland.ses Facebook-sida (se hela diskussionen längst ner i artikeln).

Mats Remgård är specialist när det gäller vägutformning på Trafikverket, och han säger att alla rondeller som byggts de senaste 20-30 åren lutar åt "fel" håll med runt två till tre procent. Det innebär att lutningen är 2-3 centimer per meter.

– Anledningen till det är dels för att få vatten att rinna av på ett bra sätt, men även för att de ska synas bra, säger han.

Artikelbild

| En tankbil välte i rondellen på väg 140 mellan Visby och Vibble.

LÄS MER: Tankbil välte i Kneippbynrondellen

Mats Remgård säger att man får en hel del reaktioner från allmänheten på de lutande rondellerna, men säger att det är upp till bilisterna att anpassa hastigheten efter förutsättningarna.

– Dessutom är hastighetsskillnaden för att kompensera för att det lutar åt det ena eller andra håller bara ett par kilometer i timmen, så det avgörande är hur fort man kör. Lutningen har mindre betydelse är man tänker sig.

Det finns flera rondeller som lutar här på Gotland, men det är ändå den här på väg 140 som flest har reagerat på. Varför tror du det är så?

– Det är svårt för mig att uttala mig om den specifikt, men det kan ju bero på att omgivningen är lite mer högfartsmiljö än på andra ställen. Sedan finns det säkert skillnader i hur rondellen är byggd också, men sånt kan bero på att man måste anpassa sig till den befintliga vägbanan.

En del bilister som hört av sig till Helagotland.se har även reagerat på att rondellen inte var sandad när tankbilsolyckan skedde. Enligt Ann-Louise Almgren på Trafikverket, som sköter vinterväghållningen på de statliga vägarna, gjorde tisdagens väderförhållanden att det inte var möjligt att sanda.

– Anledningen till det är att snöröjningen pågick för fullt, och att det inte går att sanda samtidigt. Den rondellen är annars en sådan plats som halkbekämpas i normala fall. Ofta är det dock inte vägens fel att en olycka sker, utan att bilisterna kör snabbare än väglaget tillåter, säger hon.

Mats Remgård tycker att det är märkligt att rondeller överlag skapar så mycket diskussioner, trots att det statistiskt sett sker mycket färre olyckor i cirkulationsplatser än i vanliga korsningar.

– De är generellt sett mycket säkrare än korsningar, som är betydligt sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt.