Totalt har 750 ansökningar om dispens kommit in till teknikförvaltningen den senaste månaden, och trycket är hårt på handläggarna. De 4-5 personer som arbetar med dispenserna har fått jobba långa arbetspass för att hinna beta av ansökningarna.

– Vi jobbar hårt. Vi jobbar länge på kvällarna, säger Björn Wallentin, handläggare på teknikförvaltningen på regionen.

Den stora arbetsbördan resulterar i mycket övertid för Björn Wallentin och hans kollegor. Det finns flera orsaker till att det är extra mycket att göra med dispenserna i år. Regionen har inför årets Almedalsvecka stramat åt regelverket, och det är svårare än tidigare att få tillstånd. Anledningen till åtstramningen är att man velat minska antalet fordon inne på området av säkerhets- och framkomlighetsskäl.

Artikelbild

| Stopp. Förbudet gäller under hela Almedalsveckan klockan 9-21.

Tidigare har man dessutom kunnat ringa in till regionen för att bli insläppt. I år kontrolleras alla fordon så att bara de som fått dispens släpps igenom. Antalet bommar har också utökats från två i fjol till fem i år.

Regeländringarna gjorde att regionen öppnade upp för ansökningar för bara en dryg månad sedan. Därför har det kommit många ansökningar på kort tid.

– Vi kom igång lite senare än vad vi normalt brukar göra, säger Björn Wallentin.

– Det är ett nytt regelverk och oerhört mycket fordon.

Artikelbild

| Magisk knapp. Med den här knappen kan bomvakterna släppa igenom fordon.

De allra flesta ansökningarna kommer från företag, och ibland söker dessutom företagen tillstånd för alla sina fordon och anställda i samma ansökan, vilket innebär extra arbete för handläggarna. Många av de som ansöker uppfyller inte heller kraven för att få dispens. Några exakta siffror på hur många som fått avslag finns inte idag, men enligt Björn Wallentin är det fler än tidigare.

– Det är fler som får avslag eftersom vi har hårdare regler.

Trots att det innebär hårt slit tycker Björn Wallentin att det känns viktigt att bidra till att saker och ting flyter på under Almedalsveckan, och menar att de som arbetar med dispenserna försöker vara flexibla när det uppstår problem. Många på regionen arbetar hårt för att det ska fungera, enligt Wallentin.

– Det är ett enormt viktigt arrangemang för oss.