I måndags fick Distriktsveterinärerna i Roma in ytterligare en katt från Terra Nova i Visby som misstänks ha blivit förgiftad av musgift som innehåller den aktiva substansen alfakloralos. Och under tisdagen rapporterade en kattägare på Terra Nova att hon hittat sin katt medvetslös med kramper i grannens trädgård. Nu handlar det totalt om ett tiotal katter på Terra Nova som misstänks ha fått i sig giftet på något sätt.

– Vi skulle vilja varna kattägare i området, uppger veterinären Ulrika Sjösten vid Distriktsveterinärerna i Roma.

För att försöka få stopp på att vem som helst kan köpa och lägga ut giftet har hon nu skrivit till Kemikalieinspektionen.

– Vi är många veterinärer som anser att musgiftet inte borde finnas tillgängligt för annat än yrkesmässig användning. I Kemikalieinspektionens uppdrag ligger att hantera regler för användande av bekämpningsmedel, skriver Ulrika Sjösten.

Giftet som innehåller alfakloralos säljs under namnet "Black Pearl".

– Den här produkten är godkänd i flertalet EU-länder och har samma villkor i alla länder. De villkoren har vi kommit överens om, men visst det är allvarligt, säger Johan Helgesson, regelsamordnare på Kemikalieinspektionen.

I nuläget finns det dock inga planer på att förbjuda medlet i handeln.

Alfakloralos sänker djurets kroppstemperatur väldigt snabbt varpå djuret blir medvetslöst och så småningom riskerar att dö av nedkylning. Giftet får bara placeras inomhus i speciella betesstationer. På Terra Nova är det okänt hur och var katterna har fått i sig medlet.

– De här produkterna får bara användas inomhus i betesstationer, det tycker inte vi är svårt att följa. Det finns många produkter som kan vara skadliga. Vill någon avsiktligt förgifta husdjur så är det svårt att förhindra det, säger Johan Helgesson.

Giftet är snabbverkande och förgiftade möss ska därför inte hinna ta sig ut så att de kan bli uppätna av exempelvis katter.

– Det handlar om ett korrekt användande. Börjar man tumma på det då kan det uppstå risk för förgiftningar, säger Johan Helgesson.

Enligt honom har det förekommit, även på andra håll i Sverige, att andra djur än möss blivit påverkade av giftet. Exempelvis har vilda änder förgiftats i Mariefred.

– I det fallet misstänktes någon medvetet ha förgiftat fåglarna, säger Johan Helgesson.