I går hölls vid Gotlands tingsrätt edgångssammanträdet i det den 12 oktober konkursade Hassela Gotland AB. Närvarande var det Örebrobaserade bolagets styrelseordförande Tomas Pettersson och vd:n Lars Lagefjäll. Vidare konkursförvaltaren, advokat Andreas Welin, via länk från Uppsala, samt förvaltarens platsombud, advokat Staffan Fredriksson.

– Det har kommit till en del saker, konstaterade Andreas Welin och redogjorde för nya krav som kommit till sedan konkursbouppteckningen upprättats.

Han tog också upp en aktie i Karlsö Jagt & Djurskyddsförening, Karlsöbolaget, som är eftertraktad och värd cirka 50 000 kronor på marknaden.

– Vi noterar att den finns och kan ingå i boet. Men den finns ännu inte fysiskt, jakten pågår. Om den inte påträffas ska den dödas (det vill säga åsättas värdet noll kronor).

Andreas Welin konstaterade också att bristen i konkurboet i dagsläget uppgår till drygt tio miljoner kronor. Det innebär att det inte blir någon utdelning till de oprioriterade fordringsägarna. Men då är de fastigheter som ska säljas upptagna till den mäklarvärdering som gjorts så slutsummorna för tillgångarna kan således bli såväl högre som lägre.

Sedan de båda bolagsföreträdarna avlagt bouppteckningseden, under straffansvar, och intygat att uppgifterna om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial var riktiga och att ingen tillgång/skuld oriktigt upptagits eller utelämnats var edgångssammanträdet över.

– Det som konkret sker nu är att arbetet med att sälja fastigheterna fortsätter. Utdelningsprognosen är att i dagsläget kan oprioriterade fordringsägare inte få utdelning. Men det beror på försäljningen och återstår att se, konstaterade Andreas Welin.

Någon tillståndspliktig verksamhet finns inte längre i bolaget sedan de sista boende lämnat sina platser.

Efter förhandlingen var de båda bolagsföreträdarna fåordiga omkring anledningarna till konkursen.

– Misstag begicks som inte jag och Lars Lagefjäll står för. Men om jag säger sanningen hänger man ut folk och det vill jag inte göra i media. Nu känns det bara jättejobbigt.

Det framgick att man var kritiska mot tidigare företrädare för verksamheten. I dag har man ingen verksamhet kvar på Gotland. Man driver dock ett boende i Hällekil i Värmland, som köpts av Hassela.