SOCKROCK

21 mars är världsdagen för Down syndrom, vilken är utlyst av FN. Detta firas alltså över hela världen just denna dag. Datumet är ingen slump, Downs syndrom innebär att man har tre exemplar av kromosom 21, alltså 21/3.

Denna dag rockas också sockorna landet över, genom att ta på sig strumpor med olika färg hyllar man samtidigt alla typer av olikheter.

Vid Down-föreningens lokal på Korpen i Visby hängde olikfärgade strumpor på ett streck på torsdagskvällen, där inne pågick festen med tårta, dans och sång.

Pia Pettersson är ordförande Svenska downföreningens Gotlandsavdelning, vilken bildades 2016.

– Vi började med uppsökande verksamhet, kan man säga. Det finns ju inte register på vilka som har Downs, säger hon.

Istället besöktes boenden och andra tänkbara platser runt om på ön med budskapet, ungefär: "Kom till oss och få ett sammanhang".

Det har inneburit ett jättelyft, har det visat sig:

– Många vågar vara stolta över sig själva, de har en plats och ett sammanhang, vilket öppnat massor av möjligheter, säger Pia Pettersson.

Varannan fredag är det fritidsgård för dem över 16 år i lokalen på Korpen, då finns det fika och ett sammanhang där man bara kan "vara".

Vid varje tillfälle kommer 20-25 stycken, flera av dem har fått nya kompisar och ett helt nytt självförtroende genom föreningens arbete.

På torsdagen var ett 30-tal personer med Downs syndrom på plats för att fira olikheterna med ett tårtkalas.