Det råder tandläkarbrist över hela landet och Gotland är inget undantag.

– Hade det funnits möjlighet hade vi velat anställa fyra tandläkare till. Det saknas en i Slite, en i Hemse och i Visby hade vi behövt två till, säger Göran Gynther, chef för Folktandvården på Gotland.

Personal är på väg in till sommaren och även efter sommaren, men det räcker inte, enligt Göran Gynther:

Artikelbild

| Det råder brist både på tandläkare och tandhygienister i hela landet.

– Vi kommer fortfarande sakna någon efter sommaren, säger han.

Orsakerna till bristen är flera, berättar han. Pensionsavgångar, långtidssjukskrivningar och att för få tandläkare och tandhygienister utbildar sig. Ett annat problem tycker han är att det tar för lång tid för tandläkare från andra länder att komma ut i arbetslivet i Sverige.

– Vi behöver fler utbildningsplatser som är mer lokalt förankrade. För de invandrade tandläkarna tar det alldeles för lång tid enligt nuvarande regler att få sin legitimation. Språkkraven är orimligt höga, självklart ska man kunna prata svenska men jag ser hellre att man får jobba under utbildningen och vara under handledning, säger Göran Gynther.

Sedan den 3 april har Folktandvården Wisby drop in-mottagning för akuta fall. Den är öppen på vardagar mellan klockan 09.00 och 11.00 och mellan 13.00 och 14.00. Där prioriteras patienterna av personalen utifrån hur angeläget besväret är. Men för Folktandvårdens patienter går det även att boka tider för exempelvis en rutinkoll, men då kan man få vänta lite längre.

– Det kan vara en väntetid på säkert en månad eller två. Men det tycker inte jag är orimligt när man inte har akuta besvär, säger Göran Gynther.

Folktandvården har svårt att ta in nya patienter, och det gäller även för de privata utövarna, enligt Göran Gynther.

– Jag vet att privattandläkare inte heller kan ta emot hur många patienter som helst. Mellan tummen och pekfingret är det kanske 1 000 patienter på Gotland som vi har svårt att ta emot. Klinikerna på landet har lite lättare att ta emot nya i dagsläget, säger han.

Framåt tror dock Göran Gynther att läget kommer att bli bättre även på Folktandvården i Visby.

– Vi har sagt att 2019 ska det ha vänt. Vi har fler tandläkare på väg in, och så gäller det att den personal vi har inte försvinner. Det mesta tyder på att vi kommer att få ett bättre läge, säger han.