I slutet av 2013 upptäcktes höga halter av PFAS i dricksvattnet i Ronneby. PFAS är en grupp väldigt beständiga högfluorerade ämnen som tidigare använts i brandsläckningsskum på flygplatser, och förra året gav regeringen order om en utökad studie som bland annat berör Visby.

När Swedavia efter mätningar på flygplatsområdet 2016 kunde konstatera förhöjda halter av PFAS-ämnen, beslutade man att testa dricksvattnet i ett hundratal vattenbrunnar på närliggande fastigheter. Mätningarna visade att 90 av dem var förorenade, varav ett 30-tal översteg gränsvärdena.

– 31 fastigheter med halter som överstiger gränsvärdena har erbjudits gratis uppkoppling mot det kommunala vattennätet. Av dem är 19 redan uppkopplade och klara, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef i Visby.

Artikelbild

| Flygplatschef Gunnar Jonasson.

Som en del av Naturvårdsverkets utökade studie erbjöds samtliga fastighetsägare att lämna blodprov. I helgen var Georgelis Antonios från Centrum för arbets- och miljömedicin i Visby för att följa provtagningarna:

– Det här gör vi inte för att kolla om någon blivit sjuk. Enligt Livsmedelsverket går det inte att koppla några hälsorisker till så här låga halter. Vi gör det här nu för att i framtiden kunna kartlägga och riskbedöma intag av PFAS-förorenat vatten utan att behöva ta blodprov, säger han.

I samband med att fastighetsägarna lämnar blod får de fylla i ett frågeformulär om hur mycket brunnsvatten de dricker. En del av de drabbade är sommargotlänningar och har således använt en mindre mängd brunnsvatten än de som bor här permanent.

Jenny Larsson och Tony Ekman bor granne med flyget och är två av dem som drabbats. För tre månader sedan blev de anslutna till det kommunala vattennätet och i lördags lämnade de blodprov.

– Det här är mitt föräldrahem som vi tog över år 2000, så det är klart att man undrat hur mycket av de här ämnena man fått i sig genom åren, så lite oroliga har vi ju varit, säger Jenny Larsson.

När Swedavia testade vattnet i deras brunn framkom det att halterna av PFAS uppgick till 490 nanogram per liter vatten, vilket överstiger Livsmedelsverkets riktvärden på 90 nanogram per liter.

– Swedavia erbjöd sig direkt att antingen köra ut vatten till oss eller att vi fick köpa flaskvatten som de skulle stå för.